Beleid en activiteiten in Coronatijd

Sinds begin mei 2020 zijn de regels voor sportverenigingen om trainingen te hervatten versoepeld. Jeugdleden t/m 18 jaar mogen sinds begin mei buiten trainen. Inmiddels is ook voor senioren buiten trainen toegestaan. Samen met Beweegteam Woerden en de Gemeente zijn er protocollen afgesproken. In Woerden zijn de boa’s belast met de taak om erop toe te zien dat iedereen zich aan die afspraken houdt.

Jeroen Nap is onze contactpersoon voor corona-zaken.

Daarbij volgen we de regels die de basketballbond NBB samen met NOC/NSF heeft vastgelegd.

Zie voor de meest actuele status de website van de NBB: www.basketball.nl/coronavirus.

Financiële compensatie voor gemiste trainingen

Tijdens de Algemene Vergadering in september zal door het bestuur een voorstel worden gedaan voor de teruggave van contributiegelden ter compensatie van het vervallen van wedstrijden en trainingen als gevolg van de corona-overheidsmaatregelen. Dit is in Nieuwsbrief 93 van maart 2020 reeds aangekondigd. De NBB zal geen vrijstelling van de bondscontributie verlenen. Naar verwachting zal het compensatievoorstel dan ook uitsluitend betrekking hebben op de niet betaalde kosten van zaalhuur voor de wedstrijden en trainingen. De gemeente Woerden heeft namelijk besloten deze kosten niet bij de club in rekening te brengen.

Welke teams trainen waar?

In samenspraak tussen trainers en spelers zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • X10 op maandagavond van 18.00 tot 19.00 op de Essenlaan
 • X12 op dinsdag van 19.00 tot 20.15 bij de Boekentuin Snel en Polanen
 • M14 op dinsdag van 19.00 tot 20.30 op de Essenlaan
 • M16 op maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 op de Essenlaan
 • Overige teams zijn nog in overleg.
 • Recreanten wachten tot ze na de zomervakantie weer binnen kunnen spelen

Legenda:

Xnn is een mixed team met leeftijd tot nn jaar. In de praktijk toch soms een Jongensteam.

Mnn is een Mannenteam tot nn jaar.

Vxx is een Vrouwenteam tot nn jaar. Alleen meiden dus.

Trainen op 1,5 meter afstand?

Voor de jeugd vanaf 12 jaar geldt dat ze onderling afstand moeten houden. Voor die buitentrainingen zijn programma’s beschikbaar van de NBB en van Stagesbasketball. Voor achtergronden zie https://www.youtube.com/watch?v=9ZGp0xDFAOU. Jeroen Nap kan ook hierover nadere informatie verstrekken.

Het officiële protocol

Voor iedereen:

 • blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwd is.
 • blijf thuis als iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus.       
 • houd 1,5 meter afstand van personen buiten jouw huis (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep voor en na de training.
 • douche thuis.
 • kom zoveel mogelijk zelf naar het basketbalveld.
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de training begint en ga direct daarna naar huis.
 • gebruik, indien mogelijk, een eigen bal.

Voor trainers:

 • als trainer ben je verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol.
 • geef tevoren door aan de groep waar en hoe laat de training is.
 • zorg ervoor dat je herkenbaar bent door een geel hesje te dragen.
 • bereid je training goed voor met gebruikmaking van Stagesbasketball of de aanwijzingen van de NBB.
 • maak vooraf de regels aan de spelers duidelijk.
 • zorg dat je 10 minuten voor de starttijd van de training aanwezig bent. De spelers moeten na afloop direct vertrekken. 
 • niet-leden mogen meetrainen, uitsluitend nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • geef na afloop eventuele problemen door aan Jeroen Nap, de corona-coördinator. 

Voor ouders:

 • neem kennis van dit protocol en bespreek het met uw kind(eren).
 • zorg dat u bij eventueel halen en brengen van uw kind(eren) de afstandsregel in acht neemt.
 • blijf niet onnodig lang bij het basketbalveld.

Ouders en / of begeleiding mogen niet langs de kant staan of bij de training blijven. De kinderen kunnen ca 10 minuten voor aanvang van de training gebracht worden en kort na de training afgehaald worden.

Iedereen wordt aangeraden om na de training direct thuis te douchen en ieder geval de handen te wassen.