Blue Drakes heeft in 2018 zijn Statuten en Huishoudelijk Reglement vernieuwd. Deze documenten zijn voorgelegd aan de Algemene Vergadering en daar door de leden aangenomen. In deze documenten vind je wat je rechten en plichten zijn als lid en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Ook lees er wat de plichten zijn van het bestuur. Daar kun je het bestuur dus op aanspreken.

Dergelijke afspraken zijn nodig zodat van te voren duidelijk is hoe eventuele conflicten beslecht gaan worden.

In het Huishoudelijk Reglement lees je onder andere:

Bij artikel 9, lid 1

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden op de website van de vereniging gepubliceerd.

Nota Bene: de bij de notaris op 8 augustus 2018 opgestelde statuten bleken een verkeerde oprichtingsdatum te bevatten. Blue Drakes hecht aan de juiste waarde en heeft dit laten wijzigen, waardoor op 2 april 2019 de huidige statuten officieel zijn vastgesteld.

De documenten vind je hier: