Basketballen bij Blue Drakes

 
De teams zijn ingedeeld naar leeftijd, trainers en coaches komen uit onze eigen vereniging. Trainingen vinden plaats van maandag t/m donderdag.
 
De wedstrijden zijn meestal op zaterdag en een enkele keer op zondag.
 
Blue Drakes is een basketbalvereniging waar jong en oud traint en speelt, in competitie of alleen maar recreatief.
 
 
Onze vereniging is opgericht op 16 oktober 1974. Inmiddels hebben we ruim 100 leden, hebben we een paar enthousiaste recreantengroepen en komen we in de huidige competitie uit met 9 teams.
 
Het is onze ambitie om verder te groeien. Reden voor deze groei is om een brede, volwaardige vereniging te worden, waarbinnen voor elke leeftijdscategorie mogelijkheden zijn om te basketballen. Dit zowel prestatief alsook recreatief.
 
 
Woerden en omgeving groeit en bloeit. Veel jonge gezinnen worden aangetrokken door de grootschalige nieuwbouw. Een geleidelijke opbouw van onze vereniging vanuit de jeugd is daarom goed mogelijk.
 
Het in beweging krijgen en houden van jongeren en ouderen is een maatschappelijk aandachtspunt en krijgt ook aandacht in het gemeentelijk sportbeleid.

In ons eigen beleidsplan Blue Drakes worden een drietal hoofddoelen onderscheiden: een volwaardige teamopbouw, een vast thuishonk en een evenwichtige organisatie. De essenties van dit beleidsplan zijn bondig samengevat.