Blue Drakes is een basketbalvereniging waar jong en oud traint en speelt, in competitie of recreatief. De vereniging is opgericht op 16 oktober 1974. We hebben ruim 100 leden, waaronder ook een enthousiaste gemengde recreantengroep met senioren. We komen in de huidige competitie uit met 9 teams. Die teams zijn ingedeeld naar geslacht en leeftijd.
 
Trainers en coaches komen uit de vereniging. Trainingen vinden plaats van maandag t/m donderdag. De thuiswedstrijden zijn meestal op zaterdag van vroeg in de middag tot het begin van de avond en een enkele keer op zondag. Uitwedstrijden kunnen ook op vrijdagavond zijn. De details staan in het trainingsschema en het wedstrijdschema op de app van de bond. Onze thuishal is Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden.
 
De actuele informatie vind je ook in ‘het Informatieblad’, een pdf met informatie over contributiebedragen en voor ieder goed om te weten: sportverenigingen draaien goeddeels op vrijwilligers. Vanaf 14 jaar wordt ieder competitiespelend lid daarom ingeroosterd voor het verrichten van jurytafelwerkzaamheden (scorer, timer). En wie eenmaal zijn scheidsrechtersdiploma gehaald heeft, kan zijn vrijwilligersbijdrage verrichten door thuiswedstrijden te fluiten. Het schema voor deze taken wordt vooraf gepubliceerd op de website.
 
Woerden en omgeving groeit en bloeit. Veel jonge gezinnen worden aangetrokken door de grootschalige nieuwbouw. Veel van onze leden zijn kort of langer geleden als jeugdlid begonnen en blijven hun (sportieve) leven lang bij de vereniging. Woerden is ook gemeente waar forenzen zich vanuit elders vestigen. Bij Blue Drakes is er ook voor hen plek om op eigen niveau een balletje te blijven gooien. Ouderen blijven steeds langer actief. Bij de recreanten van Blue Drakes zijn alle leeftijden van harte welkom - ook als beginner. Het in beweging krijgen en houden van zowel jongeren als ouderen is een maatschappelijk aandachtspunt en krijgt ook aandacht in het sportbeleid van de gemeente Woerden. Daar dragen wij dus ook ons steentje aan bij. In ons beleidsplan worden een drietal hoofddoelen onderscheiden: een volwaardige teamopbouw, een vast thuishonk en een evenwichtige organisatie.
 
Het is onze ambitie om verder te groeien. Reden voor deze groei is om een brede, volwaardige vereniging te kunnen blijven bieden, waarbinnen voor elke leeftijdscategorie mogelijkheden zijn om te basketballen. Dit zowel prestatief alsook recreatief.